Naravno, ovdje smo vrlo fleksibilni i možemo Vam ponuditi gotovinsko plaćanje, plaćanje čekovima građana, plaćanje općom uplatnicom do 12 rata, kartično plaćanje (MAESTRO, VISA, DINERS, MASTER do 12 rata, te AMEX do 6 rata) već prema vašem izboru.

CJENIK autoškola HERZ, Požega, 01.2017.

Cjenik osposobljavanja kandidata po kategorijama sukladno “Pravilniku o jedinstvenim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli” ( NN 141/2011 )

 

Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Broj sati osposobljavanja Iznos u kunama
PPSP UV bez PDV-a s PDV-om
AM 30 15 2.583,72 kn 3.229,65 kn
AM F, G 4 10 1.402,48 kn 1.753,10 kn
A1 30 20 3.244,96 kn 4.056,20 kn
A1 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 15 925,73 kn 1.157,17 kn
A1 AM 0 10 1.322,48 kn 1.653,10 kn
A1 A1 bez poluge mjenjača 0 5 661,24 kn 826,55 kn
A2 30 20 3.360,00 kn 4.200,00 kn
A2 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 15 2.070,00 kn 2.587,50 kn
A2 A1 0 10 1.380,00 kn 1.725,00 kn
A2 AM 0 5 1.380,00 kn 1.725,00 kn
A2 A2 bez poluge mjenjača 0 5 690,00 kn 862,50 kn
A 30 25 4.050,00 kn 5.062,50 kn
A B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 15 2.070,00 kn 2.587,50 kn
A AM 0 10 1.380,00 kn 1.725,00 kn
A A1 0 10 1.380,00 kn 1.725,00 kn (**)
A A2 0 10 2.070,00 kn (**) 2.587,50 kn (**)
A A bez poluge mjenjača 0 5 690,00 kn 862,50 kn
B 30 35 4.660,00 kn 5.825,00 kn
B A1, A2, A, F, G, AM 4 30 3.560,00 kn 4.450,00 kn
B B na automatski mjenjač 0 10 1.160,00 kn 1.450,00 kn
BE B 5 10 1.900,00 kn 2.375,00 kn
C B, BE 15 15 4.824,00 kn 6.030,00 kn
C C1, C1E 5 10 3.116,00 kn 3.895,00 kn
CE C 5 10 4.004,00 kn 5.005,00 kn
D C, CE 10 20 8.140,00 kn 10.175,00 kn
D D1, D1E 5 10 4.070,00 kn 5.087,50 kn
D B 20 25 10.325,00 kn 12.906,25 kn

 

CJENA SATA s PDV-om:

AM,  A1 A2, A B BE C CE D
bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om
UV 132,25 165,31 138,00 172,50 116,00 145,00 180,00 225,00 301,60 377,00 390,40 488,00 397,00 496,25
PPSP 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00

-naknada za korištenje vozila na ispitu UV je cijena jednog sata rada vozila kategorije koju polaže;
-za ispis iz autoškole administrativni troškovi su 150,00 kuna;