Može se osposobljavati osoba koja udovoljava navedenim uvjetima:

  • 1. da je starija od 14 godina i 6 mjeseci
  • 2. da posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti
  • 3. ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove

Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je sljedeći nastavni plan i program osposobljavanja:

PPSP – Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 sati
UV – Upravljanje vozilom 15 sati
PP – Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnim nesrećama 9 sati

Odnosno prema priloženoj tablici

�eli ste�i kategoriju Predmeti Ne posjeduje nijednu kat. Posjeduje kategoriju
F G
AM PPSP
UV
PP
30
15
9
4
10
0
4
10
0

PPSP – Prometni propisi i sigurnosna pravila 
Nastava iz ovog nastavnog predmeta obavlja se u klimatiziranoj učionici opremljenoj suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima (računalo, projektor, TV, video, grafoskop, presjek vozila u pokretu, magnetska ploča, sheme prometnih znakova, prometna svjetla). Nakon završetka nastave iz PPSP, za što Vam je potrebno 10 dana, prijavljujete se za ispit (testove)koji se u pravilu polaže srijedom. Nakon uspješno položenog testa možete započeti sa osposobljavanjem iz predmeta UV

UV – Upravljanje vozilom
Početne sate izvodite na poligonu Auto škole HERZ, a kasnije pod nadzorom instruktora uvježbavate gradsku vožnju. Instruktor Vas prati drugim vozilom a sve naputke daje Vam pomoću komunikatora. Za ovaj nastavni predmet potrebno Vam je minimalno 8 dana. Prijavu za ispit obavljate u prijamnom uredu Auto škole. Prije polaganja ispita iz UV, prethodno morate položiti ispit iz predmeta PP.

MINIMALNO VRIJEME POTREBNO ZA REALIZACIJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA VOZAČA VOZILA M KATEGORIJE IZNOSI 18 RADNIH DANA.
Cijena osposobljavanja iznosi 3.225,00 kn

NAPOMENA:

Sa vozačkom dozvolom M kategorije, možete upravljati samo vozilima M kategorije.