Za vozača “B” kategorije može se osposobljavati osoba koja udovoljava navedenim uvjetima:

  • 1. da je starija od 17 godina i 6 mjeseci
  • 2. da posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom
  • 3. ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove

Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je sljedeći nastavni plan i program osposobljavanja:

PPSP – Prometni propisi i sigurnosna pravila 30 sati
UV – Upravljanje vozilom 35 sati
PP – Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnim nesrećama 9 sati

Odnosno prema priloženoj tablici:

�eli ste�i kategoriju Predmeti Ne posjeduje nijednu kat. Posjeduje kategoriju
A A1 A2 F G M
B PPSP
UV
PP
30
35
9
4
35
0
4
35
0
4
35
0
4
30
0
4
30
0
4
35
0

PPSP – Prometni propisi i sigurnosna pravila
Nastava iz ovog nastavnog predmeta obavlja se u klimatiziranoj učionici opremljenoj suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima (računalo, projektor, TV, video, grafoskop, presjek vozila u pokretu, magnetska ploča, sheme prometnih znakova, prometna svjetla ). Nakon završetka nastave iz PPSP, za što Vam je potrebno 10 dana, prijavljujete se za ispit (testove) koji se u pravilu polaže srijedom. Nakon uspješno položenog testa možete započeti sa osposobljavanjem iz predmeta UV.

MINIMALNO VRIJEME POTREBNO ZA REALIZACIJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA VOZAČA VOZILA “B” KATEGORIJE IZNOSI 30 RADNIH DANA.

Cijena osposobljavanja iznosi 5.825,00 kn

NAPOMENA: Sa vozačkom dozvolom “B” kategorije stječete pravo upravljanja vozilom najveće dopuštene mase do 3500 kg kojima je dodana laka prikolica, te vozilima G , F i M kategorije.

SA NOVOM GRUPOM ZAPOČINJEMO NASTAVU SVAKIH 14 DANA!