Naravno, ovdje smo vrlo fleksibilni i možemo Vam ponuditi gotovinsko plaćanje, plaćanje čekovima građana, plaćanje općom uplatnicom do 12 rata, kartično plaćanje (MAESTRO, VISA, DINERS, MASTER do 12 rata, te AMEX do 6 rata) već prema vašem izboru.

CJENIK autoškola HERZ, Požega, 11.03.2019.

Cjenik osposobljavanja kandidata po kategorijama sukladno “Pravilniku o jedinstvenim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli” ( NN 141/2011 )

 

Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Broj sati osposobljavanja Iznos u kunama
PPSP UV bez PDV-a s PDV-om
AM 30 15 2.580,00 kn 3.225,00 kn
AM F, G 4 10 1.400,00 kn 1.750,00 kn
A1 30 20 3.240,00 kn 4.050,00 kn
A1 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 7 924,00 kn 1.155,00 kn
A1 AM 0 10 1.320,00 kn 1.650,00 kn
A1 A1 bez poluge mjenjača 0 5 660,00 kn 825,00 kn
A2 30 20 3.352,00 kn 4.190,00 kn
A2 B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 15 2.064,00 kn 2.580,00 kn
A2 A1 0 10 1.376,00 kn 1.720,00 kn
A2 AM 0 10 1.376,00 kn 1.720,00 kn
A2 A2 bez poluge mjenjača 0 5 688,00 kn 860,00 kn
A 30 25 4.480,00 kn 5.600,00 kn
A B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H 0 15 2.328,00 kn 2.910,00 kn
A AM 0 10 1.552,00 kn 1.940,00 kn
A A1 0 10 1.552,00 kn 1.940,00 kn
A A2 0 15 2.328,00 kn 2.910,00 kn
A A bez poluge mjenjača 0 5 776,00 kn 970,00 kn
B 30 35 4.660,00 kn 5.825,00 kn
B A1, A2, A, F, G, AM 4 30 3.560,00 kn 4.450,00 kn
B B na automatski mjenjač 0 10 1.160,00 kn 1.450,00 kn
BE B 5 10 1.900,00 kn 2.375,00 kn
C B, BE 15 15 4.620,00 kn 5.775,00 kn
C C1, C1E 5 10 2.980,00 kn 3.725,00 kn
CE C 5 10 3.750,00 kn 4.725,00 kn
D C, CE 10 20 7.400,00 kn 9.250,00 kn
D D1, D1E 5 10 3.700,00 kn 4.625,00 kn
D B 20 25 9.400,00 kn 11.750,00 kn

 

CJENA SATA s PDV-om:

AM,  A1 A2,            A B BE C CE D
bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om bez PDV s PDV-om
UV 132,00 165,00 137,60(A2) 155.20 (A) 172,00(A2) 194.00(A)[] [/]
116,00 145,00 180,00 225,00 301,60 377,00 390,40 488,00 397,00 496,25
PPSP 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00

-naknada za korištenje vozila na ispitu UV je cijena jednog sata rada vozila kategorije koju polaže;
-za ispis iz autoškole administrativni troškovi su 150,00 kuna;