Skip to main content

Cjenik po kategorijama

AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Prilikom plaćanja naših kandidata smo vrlo fleksibilni i možemo Vam ponuditi gotovinsko plaćanje, administrativnu zabranu, kartično plaćanje (MAESTRO, VISA, DINERS, MASTER do 12 rata prema vašem izboru.

Cjenik osposobljavanja kandidata po kategorijama sukladno “Pravilniku o jedinstvenim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli” (NN 141/2011):

– naknada za korištenje vozila na ispitu UV je cijena jednog sata rada vozila kategorije koju polaže;

– za ispis iz autoškole administrativni troškovi su 66,36€;

AM KATEGORIJA

Broj sati: 30 + 15
Cijena: | 448,54 €

AM KATEGORIJA (posjeduje F, G)

Broj sati: 4 + 10
Cijena:  235,00 €

A1 KATEGORIJA

Broj sati: 30 + 20
Cijena: 651,00 €

A1 KATEGORIJA (posjeduje AM)

Broj sati: 0 + 10
Cijena: 265,50 €

A1 KATEGORIJA (bez poluge mjenjača)

Broj sati: 0 + 5
Cijena:  132,75€

A1 KATEGORIJA (posjeduje B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,G,H)

Broj sati: 0 + 7
Cijena: 185,85 €

A2 KATEGORIJA

Broj sati: 30 + 20
Cijena: 651,00 €

A2 KATEGORIJA (posjeduje B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,G,H)

Broj sati: 0 + 15
Cijena:398,25 €

A2 KATEGORIJA (posjeduje AM)

Broj sati: 0 + 10
Cijena: 265,50€

A2 KATEGORIJA (posjeduje A1)

Broj sati: 0 + 7
Cijena: 185,85 €

A2 KATEGORIJA (bez poluge mjenjača)

Broj sati: 0 + 5
Cijena:132,75 €

A KATEGORIJA

Broj sati: 30 + 25
Cijena: 850,00 €

A KATEGORIJA (posjeduje B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,G,H)

Broj sati: 0 + 15
Cijena: 438,00 €

A KATEGORIJA (posjeduje A1)

Broj sati: 0 + 10
Cijena: 204,40 €

A KATEGORIJA (posjeduje A2)

Broj sati: 0 + 15
Cijena: 146,00 €

A KATEGORIJA (posjeduje AM)

Broj sati: 0 + 10
Cijena: 4380,, €

A KATEGORIJA (posjeduje A automatik)

Broj sati: 0 + 5
Cijena: 146,00 €

B KATEGORIJA

Broj sati: 30 + 35
Cijena:907,50 €

B KATEGORIJA (posjeduje A1,A2,A,F,G,AM)

Broj sati: 4 + 30
Cijena: 691,00 €

B KATEGORIJA (posjeduje B automatik)

Broj sati: 0 + 10
Cijena: 225,00€

BE KATEGORIJA (posjeduje B)

Broj sati: 5 + 10
Cijena:351,80 €

C KATEGORIJA (posjeduje B,BE)

Broj sati: 15 + 15
Cijena: 776,70 €

C KATEGORIJA (posjeduje C1, C1E)

Broj sati: 5 + 10
Cijena: 497,80 €

CE KATEGORIJA (posjeduje C)

Broj sati: 5 + 10
Cijena: 630,50 €

D KATEGORIJA (posjeduje B)

Broj sati: 20 + 25
Cijena: 1573,25 €

D KATEGORIJA (posjeduje C, CE)

Broj sati: 10 + 20
Cijena: 1234,60 €

D KATEGORIJA (posjeduje D1, D1E)

Broj sati: 5 + 10
Cijena: 617,30 €