Stručni voditelj Ilija Šimunović

Predavač iz predmeta PPSP Petar Crnjac,

Referenti u AŠ HERZ.:  Antonia Adžaga, Maja Ovčar

Instruktori vožnje AŠ HERZ:  ,Petar Crnjac, Ilija Šimunović, Marijan Pandžić, Darko Galić, Dinko lončarević, Ivica Marić, Dinko Benakić,Tihomir Garbin svi sa dugogodišnjim iskustvom na osposobljavanju vozača.

Rferenti AŠ JAGUAR.:  Marija Novinc

Instruktori vožnje AŠ JAGUAR:  Petar Crnjac,Ilija Šimunović, Ivan Novinc, Siniša Vukomanović svi sa dugogodišnjim iskustvom na osposobljavanju vozača.

NE ZABORAVITE!!!  Autoškola HERZ bavi se osposobljavanjem kandidata punih 70 godina !!!