Vozilo “E” kategorije može biti pridodano vozilu “B” kategorije (BE), vozilu “C1” kategorije (C1E), vozilu “C” kategorije (CE) i vozilu “D” kategorije (DE).
Za vozača “E” kategorije može se osposobljavati osoba koja udovoljava navedenim uvjetima:

  • 1. prethodno izdana vozačka dozvola za upravljanje vozilom “B”, “C1”, “C” ili “D” kategorije
  • 2. ako posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom
  • 3. ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove

Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je sljedeći nastavni plan i program osposobljavanja:

PPSP – Prometni propisi i sigurnosna pravila 5 sati
UV – Upravljanje vozilom 10 sati

Cijena osposobljavanja iznosi:
za B+E 2.360,62 kn
za C+E 4.725,00 kn
MINIMALNO VRIJEME POTREBNO ZA REALIZACIJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA VOZAČA VOZILA “E” KATEGORIJE IZNOSI 7 RADNIH DANA.