Skip to main content

Ispiti iz PPSP

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila
Detaljnije informacije o provedbi vozačkog ispita možete također saznati i na web stranicama HAK-a ( www.hak.hr )

6.1.1. Sadržaj teorijskog dijela ispita za sve kategorije vozila

Propisi u cestovnom prometu: izrazi, kategorije vozila, uvjeti za upravljanje vozilom, stjecanje prava na upravljanje vozilom, obveze i odgovornosti sudionika u prometu.

Ponašanje sudionika u prometu: prometna kultura, stavovi i navike, oprez i pozornost u prometu, uvjeti vidljivosti i vremenske prilike, uočavanje prometne situacije, percepcija, predviđanje, gledanje iz vozila, procjena opasnosti prometne sitacije i proces donošenja pravilne odluke, pravodobno ragiranje, vrijeme reagiranja, ponašanje prema drugim sudionicima, defanzivna vožnja, rizično ponašanje, promjene u ponašanju pod utjecajem alkohola, opojnih droga i lijekova, utjecaj psihofizičkog stanja i umora, mladi vozači.

Ostali sudionici u prometu: posebni rizici vezani uz nedostatak iskustva ostalih sudionika u prometu i najugroženije kategorij sudionika, djeca, pješaci, biciklisti, vozači mopeda i osobe s invaliditetom, obveze vozača.

Vozilo: dokumenti, osnove funkcioniranja uređaja na vozilu, oprema vozila, vidljivost iz vozila, vozačka ogledala, instrument ploča u vozilu, svjetlosnosignalni uređaji i uporaba, uporaba sigurnosnih pojaseva i naslona za glavu, uporaba zaštitne opreme za djecu, uređaj za upravljanje, uređaj za zaustavljanje, ovjesi, gume, sigurnosni uređaji, vuča vozila, prijevoz tereta, prijevoz osoba, registracija i tehnički pregled, postupak u slučaju kvara na vozilu, mjere pri napuštanju vozila. Pravila korištenje vozila u odnosu na zaštitu okoliša, ekovožnja, ekonomična potrošnja goriva, ograničenje ispušnih plinova.

Cesta: karakteristike različitih vrsta cesta, kolnik i stanje kolnika, prianjanje, sile koje djeluju na vozilo, razmak i procjena razmaka između vozila u vožnji, zaustavni put vozila, put kočenja i put reagiranja, radovi na cesti.

Znakovi u prometu: prometni znakovi, vrste, naziv, značenje; prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama; znaci koje daju ovlaštene osobe, zvučni i svjetlosni znaci, postupanje prema znakovima u prometu.

Uočavanje prometnih uvjeta i situacije: uvjeti vidljivosti, vremenske prilike, opažanje i uočavanje prometne situacije, percepcija, predviđanje, gledanje iz vozila, uočavanje promjene prometnih uvjeta.
Prometna pravila: radnje vozilom u prometu, uključivanje u promet i procjena trenutka uključivanja u funkciji brzine i razmaka, kretanje vozila, brzina i procjena brzine kretanja vozila, skretanje, propuštanje vozila i prednost prolaska, promet na raskrižju, upravljanje prometom na raskrižju, mimoilaženje, pretjecanje i obilaženje, zaustavljanje i parkiranje, promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge, promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, promet u tunelu, vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska.

Vožnja u naselju (gradu): cesta s jednosmjernim prometom, vožnja cestom s više prometnih traka, prestrojavanje, izbor prometne trake, kružni tok prometa, javni gradski prijevoz putnika, vožnja u koloni, zaustavljanje i parkiranje.

Vožnja izvan naselja (grada): uključivanje i isključivanje iz prometa, razmak između vozila, vožnja u koloni, pretjecanje i obilaženje, zaustavljanje, okretanje, vožnja unatrag, vožnja zavojima, vožnja na uzdužnom nagibu.

Dužnosti u slučaju prometne nesreće: dužnosti, postupak, sigurnosne mjere.

Vožnja u posebnim uvjetima: smanjena vidljivost, dan, noć, vremenski uvjeti, kiša, magla, zimski uvjeti, ograničenje prometa.

6.1.2. Posebni sadržaji vezani uz polaganje ispita za kategorije vozila AM, A1 i A

Korištenje zaštitne opreme: rukavice, obuća, odjeća, zaštitna kaciga.
Uoč_ljivost vozila tih kategorija od strane ostalih sudionika u cestovnom prometu.
Čimbenici rizika vezani uz različite uvjete na cesti s dodatnom pozornošću na skliske dijelove kolnika (poklopci kanala za odvodnju, tramvajske tračnice, oznake na kolniku itd.).
Vozila tih kategorija u funkciji sigurnosti cestovnog prometa.

6.1.3. Polaganje ispita i kriteriji za ocjenjivanje

Teorijski dio vozačkog ispita – ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila polaže se rješavanjem testa pismeno ili pomoću računala, posebno za svaku kategoriju vozila, nakon što je kandidat završio teorijski dio osposobljavanja. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, BE, C1, C, C1E, CE, D, DE ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1 ili A, nije obvezan polagati teorijski dio ispita. Položen teorijski dio ispita uvjet je za početak praktičnog dijela osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispit se polaže u prostoru opremljenom za polaganje teorijskog dijela ispita u koji se može smjestiti najmanje 20 kandidata za vozače. Svaki kandidat mora imati svoju klupu (stol) kako bi potpuno bilo onemogućeno prepisivanje. Ispit provode dva ovlaštena ispitivača, a ako se ispit polaže pomoću računala, ispit može provoditi i jedan ovlašteni ispitivač.

Ispit traje najdulje 45 minuta. Za vrijeme ispita kandidat na stolu mora imati samo osobnu iskaznicu ili putovnicu, knjižicu kandidata za vozača, kemijsku olovku, flomaster ili nalivpero, naočale i maramice. Tijekom provedbe ispita u prostoru u kojem se ispit provodi može biti uz kandidate nazočan samo ovlašteni ispitivač ili ovlašteni ispitivači koji provode ispit i ovlašteni nadzornik.

Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidatima usmeno dati upute za rješavanje testa prema sljedećem:

1. na postavljeno pitanje postoji više, a najmanje jedan točan odgovor,
2. kandidat za vozača rješava test (odgovara na pitanja) označavanjem točnih odgovora oznakom X, odnosno, upisuje odgovor na za to predviđenom mjestu u testu ili prema posebnim uputama ako test rješava pomoću računala,
3. pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, brisan ili podebljavan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim odgovorom,
4. ukoliko kandidat rješava test pomoću računala, slijedit će dodatne upute na računalu kojih se mora pridržavati.

Kandidat je na ispitu položio ako ostvari najmanje 90% bodova od ukupno mogućih. Iznimno, nije položio na ispitu kandidat iako je ostvario više od 90% bodova ukoliko pogrešno odgovori na pitanje koje se odnosi na propuštanje vozila na raskrižju.
Kandidat ima pravo uvida u test i na objašnjenje ocjene ovlaštenog ispitivača.

Kandidatu je ograničen broj polaganja ispita iz predmeta PPSP. Ako kandidat na testu ne položi ovaj ispit niti nakon petog pokušaja u roku od godinu dana od dana završetka osposobljavanja, uputit će se na ponovno osposobljavanje iz predmeta PPSP.

Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju vozačkog ispita ili je odustao od polaganja ispita, odnosno koji nije položio ispit, može ponovno pristupiti polaganju ispita u roku koji odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana, niti dulji od dva mjeseca. Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je najkasnije 48 sati prije polaganja ispita odjaviti ispit.