Autoškoli HERZ izdano je rješenje za osposobljavanje kandidata za vozače.
Detaljnije informacije o osposobljavanju kandidata za vozača pojedinih kategorija možete saznati i na web stranicama HAK-a ( www.hak.hr )
KATEGORIJE VOZILA

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su svrstana u A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE, F, G, H i AM kategorije.

A1 KATEGORIJA
Motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW

A2 KATEGORIJA
Motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i viša

A KATEGORIJA
Motocikli sa ili bez bočne prikolice

B KATEGORIJA
Motorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg

BE KATEGORIJA
Kombinacije vozila koje se sastoje od vučnog vozila B kategorije i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila ne prelazi 3.500 kg.

C KATEGORIJA
Motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg

CE KATEGORIJA
Skupovi vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg

D KATEGORIJA
Motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od 8 sjedala.

AM KATEGORIJA
Mopedi i motokultivatori.
Vozač kojem je izdana vozačka dozvola bilo koje kategorije ima pravo upravljati i traktorom, radnim strojem i mopedom.