Skip to main content

Osiguranje vozila

Pri registraciji i produženju tehničke ispravnosti vozila, vlasnik vozila dužan je ugovoriti obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

Kod ugovaranja premije na godinu dana odobrava se bonus za svaku godinu u kojoj nije došlo do štete.

Maksimalan bonus je 50%. Dodatni popust odobrava se osobama sa invalidnosti najmanje 80% (za civilne invalide i ratne vojne invalide). Dodatni popust iznosi 15-20% i ovisi o postotku invalidnosti.

Plaćanje premije osiguranja može se obaviti gotovinom, čekovima, virmanom ili karticama.

U STP HERZ može se ugovoriti osiguranje sa osiguravajućom kućom:

Croatia osiguranje d.d.