Skip to main content

Prigovor i žalbe

Detaljnije informacije o prigovorima i žalbama možete također saznati i na web stranicama HAK-a ( www.hak.hr )

Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača.

Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču koji je provodio ispit odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku sat vremena od priopćenja ishoda ispita. Prigovor uložen izvan propisanog roka neće se razmatrati.

Kandidat može podnijeti prigovor osobito ako smatra da:

1. za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni ovim Pravilnikom,

2. ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

3. ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prema ispitnom listu u koji kandidat ima pravo uvida,

4. ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,

5. postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja.

O prigovoru odlučuje ovlašteni ispitivač kojem je prigovor podnesen, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača na podneseni prigovor kandidat ima pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku osam dana od dana donošenja odluke o prigovoru kandidata. Žalba se u pisanom obliku podnosi neposredno ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Odluku po žalbi ovlaštena stručna organizacija mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

U slučaju da kod rješavanja žalbe povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu, ovlaštena stručna organizacija organizirat će za kandidata ispit iz Upravljanja vozilom pred posebnim povjerenstvom.

Kada kandidat polaže ispit iz Upravljanja vozilom pred posebnim povjerenstvom ne uplaćuje naknadu za polaganje ispita.