Detaljnije informacije o provedbi vozačkog ispita možete također saznati i na web stranicama HAK-a ( www.hak.hr )

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta provodi se po Programu polaganja vozačkog ispita kojeg donosi ministar unutarnjih poslova na temelju članaka 209. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Ispit provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licencu) Ministarstva unutarnjih poslova i koji je u radnom odnosu kod ovlaštene stručne organizacije.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta provodi po jedan ovlašteni ispitivač, a ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila provode dva ovlaštena ispitivača. Ako se ispit polaže pomoću računala, može ga provoditi i jedan ovlašteni ispitivač.

Program vozačkog ispita sadrži minimalne zahtjeve na vozačkom ispitu, a obuhvaća sadržaje iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanje vozilom, te kriterije za ocjenjivanje za svaki pojedini nastavni predmet.

Za dobivanje vozačke dozvole potrebno je ispuniti minimalne zahtjeve propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i položiti vozački ispit, svladati propisane sadržaje vozačkog ispita čime će kandidati za vozača steži znanja, vještine i odgovorno ponašanje za sigurno sudjelovanje vozilom u prometu.

Kako bi se ispunili ovi zahtjevi, Program vozačkog ispita sadrži:

1. Teorijski dio ispita – ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
2. Ispit iz PPP – nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
3. Praktični dio ispita – ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kandidat za vozača najprije polaže teorijski dio ispita, zatim ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i na kraju praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Sadržaj programa vozačkog ispita temelji se na minimalnim zahtjevima o vozačkim ispitima u:
– aneksu II. Direktive o vozačkim dozvolama Vijeća Europske unije 91/439/EEC od 29. srpnja 1991. godine,
– prvoj nadopuni Direktive 97/26/EC,
– drugoj nadopuni Direktive 2000/56/EC od 14. rujna 2000. godine.

Uzimajući u obzir znanstveni i tehnološki napredak u području provedbe vozačkih ispita te uvažavajući dodatna praktična iskustva stečena u vremenu primjene preporuka iz Direktive o vozačkim dozvolama kojima se usklađuju minimalni zahtjevi u provedbi vozačkih ispita u Europskoj uniji, donosi se ovaj Program.