Ako se nastava iz predmeta PPSP održava u prosjeku dva puta mjesečno u mogućnosti smo organizirati nastavu po dogovoru sa kandidatima u bilo koje vrijeme od ( 7:00 do 22:00).  Za predmet UV kandidati se dogovaraju direktno sa instruktorom, koji u pravilu izlaze u susret željama i mogućnostima kandidata.