Skip to main content

Umjeravanje tahografa

U sklopu stanice za tehnički pregled nalazi se i ovlašteni Laboratorij za umjeravanje i popravak tahografa.

Umjeravamo sve vrste tahografa (analogne i digitalne) kao i popravak svih ”Kienzle” tahografa. Ugrađujemo samo originalne ”VDO Kienzle” dijelove.

Na raspolaganju smo od 0-24 h.
U slučaju bilo kojeg kvara na tahografu slobodno se obratite na broj 034/211-548 ili 0959040312, djelatnik za kontakt Tomislav Begović.

 

Vođenje evidencije o mobilnim radnicima

Uvođenje novih propisa o radnom vremenu i obveznim odnosima vozača te digitalnog tahografa, u voznom parku obvezno je arhiviranje i analiza:

– tahografskih listića vozača
– podataka iz kartice vozača
– podataka iz digitalnog tahografa

Prijevoznicima tvrtka HERZ d.d. nudi uslugu koja podrazumijeva:

– očitavanje tahografskih listića svih vozača,
– arhiviranje očitanih podataka (2 godine),
– prijenos podataka s kartica vozača (svakih 25 dana),
– prijenos podataka iz digitalnog tahografa (svakih 90 dana),
– arhiviranje svih prenešenih podataka (2 godine),
– povezivanje svih očitanih podataka s tahografskih listića i prenešenih podataka s kartica vozača i iz digitalnih tahografa,
– analiza svih podataka,
– generiranje lista načinjenih prekršaja svih vozača i opomena za svakog od njih.

Kontakt osoba:

Pavle Murar

Tel.: 034/211-548 ili 0959981392